Zoeken
Home › Disclaimer

Disclaimer

Patiënten hebben rechten en plichten in de gezondheidszorg. Deze rechten en plichten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en per mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en in de Wet Klachtrecht. Wanneer een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. Meer informatie leest u in de folder: 'De rechten en plichten van de patiënt’. De folder is ook verkrijgbaar bij de poli Orthopedie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).

Privacy wetgeving – de ”cookiewet”
Zoals hieronder beschreven staat in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. In de nieuwe privacy wetgeving (januari 2015) valt Google Analytics onder de uitzonderingen en mogen Analytics cookies geplaatst worden zonder toestemming vooraf van de gebruiker, mits Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Privacy instellingen van Google Analytics
Volgens de Telecomwetgeving die in januari 2015 is aangenomen valt Google Analytics onder de uitzonderingen omdat dit cookie “geen of slechts geringe” inbreuk op de privacy maakt. Daarnaast is het cookie van Google Analytics een ‘first party cookie, dat wil zeggen dat het cookie op uw computer ‘allesoverorthopedie.nl’ in de bestandsnaam heeft en dat de gegevens officieel eigendom zijn van SKB en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden.

Naast de Telecomwet is ook de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics is ook binnen deze wet toegestaan, mits het op de juiste manier wordt ingesteld. Het gaat daarbij om vier belangrijke voorwaarden. (1) Er is een bewerkersovereenkomst tussen SKB en Google over de Analytics gegevens. (2) IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. (3) Het Analytics account van allesoverorthopedie.nl is zo ingesteld dat de informatie niet met anderen gedeeld mag worden. (4) De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’.

SKB voldoet hiermee aan alle wettelijke voorwaarden. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out voor Google Analytics
Als u het script (de cookie) van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van allesoverorthopedie.nl zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (SKB BV) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van een bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
 
YouTube
YouTube biedt de mogelijkheid om video's te embedden en af te spelen op websites. Hierbij worden meestal cookies geplaatst. Deze cookies bevatten informatie waarmee YouTube u als bezoeker zou kunnen identificeren. Indien u de cookies niet accepteert, wordt de video niet weergegeven.

Proclaimer
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix besteedt veel zorg aan de informatie op www.allesoverorthopedie.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn.

Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit graag weten. Gebruik hiervoor het contactformulier op de website. Na binnenkomst van uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig past het Streekziekenhuis Koningin Beatrix de inhoud zo snel mogelijk aan.

Op pagina’s van www.allesoverorthopedie.nl staan links naar andere organisaties en instellingen. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Wijziging van het Privacy Statement
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Wijzigingen op www.allesoverorthopedie.nl
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.allesoverorthopedie.nl eigendom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix actualiseert regelmatig de informatie op deze site. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie wordt door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix geleverd zonder enige (impliciete) garantie met betrekking tot juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Aansprakelijkheid
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers van deze site dan ook geen rechten ontlenen.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de door het Streekziekenhuis Koningin Beatrix op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met uw huisarts of medisch specialist.

Links
Op de website van allesoverorthopedie.nl is een aantal verwijzingen (links) opgenomen naar websites van derden. Deze links vallen buiten de controle van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix kan dan ook nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van websites van derden.

Verwijzing naar informatie en diensten op www.allesoverorthopedie.nl
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van allesoverorthopedie.nl. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix spreekt hierbij de wens uit dat zij gekend worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van www.allesoverorthopedie.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix heeft.

Privacyreglement en - handboek
Bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix wordt gewerkt met privacygevoelige gegevens van patiënten en medewerkers. Het is belangrijk dat patiënten en medewerkers erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens in goede handen zijn. Daarom is er een privacyreglement en -handboek opgesteld waarin beschreven staat hoe de bescherming van de privacy is geregeld. Ook staan hierin de interne afspraken over het omgaan met persoonsgegevens en het toezicht op personen of onderzoeksinstanties die gebruik maken van deze persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
Binnen het Slingeland Ziekenhuis Doetinchem (SZ) en Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk (SKB) is sinds mei 2017 een Functionaris Gegevensbescherming werkzaam. De Functionaris Gegevensbescherming ziet toe op de toepassing en naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook houdt hij intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Eveneens is de functionaris aanspreekpunt voor patiënten en medewerkers bij vragen, bijvoorbeeld over inzageverzoeken en klachten op gebied van privacy. De Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar via informatiebeveiliging@slingeland.nl of informatiebeveiliging@skbwinterswijk.nl, in spoedgevallen via de receptie van het ziekenhuis.

Copyright
Deze website is eigendom van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Zonder schriftelijke toestemming van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix mag een bezoeker van deze site geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen. U kunt uw verzoek richten aan de afdeling communicatie. Te bereiken via communicatie@skbwinterswijk.nl (wanneer het e-mailadres niet automatisch opstart, adviseren wij u dit te kopiëren en te plakken in uw eigen e-mailomgeving).

Klacht of suggestie?
Bij het SKB doen we onze uiterste best om kwalitatieve en patiëntvriendelijke zorg te bieden. Desondanks kan het gebeuren dat u een klacht hebt over onze zorg. Wanneer dit het geval is spijt ons dat zeer en willen wij er alles aan doen om dit naar tevredenheid op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Ook tips voor verbetering van onze zorg en diensten zijn welkom.  Voor suggesties of klachten verwijzen we u graag naar de klachtenregeling van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).