Zoeken
HomePrivacy

Privacy

Patiënten hebben rechten en plichten in de gezondheidszorg. Deze rechten en plichten staan in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en per mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en in de Wet Klachtrecht. Wanneer een zorgverlener u behandelt, hebt u automatisch een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. Meer informatie leest u in de folder: 'De rechten en plichten van de patiënt’. De folder is ook verkrijgbaar bij de poli Orthopedie van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB).

Cookies en privacy wetgeving
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat u meegestuurd krijgt bij uw bezoek aan webpagina’s en dat op uw computer wordt opgeslagen. Via de website van allesoverorthopedie.nl worden functionele cookies gebruikt, die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren.

Daarnaast gebruiken we ook een analytische cookie afkomstig van Google Analytics. In de (gewijzigde) cookiewet van januari 2015, is bevestigd dat de dienst van Google Analytics onder de uitzonderingen valt, waardoor de Analytics cookies mogen worden geplaatst zonder toestemming vooraf van de gebruiker, zowel onder de cookiewet (de Telecomwet) als de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en per mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voorwaarde is wel dat Analytics op de juiste manier is ingesteld en wordt voldaan aan de plicht om bezoekers van de website hierover te informeren. Dat doen wij op deze pagina.

Google Analytics
Google Analytics levert ons belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn geanonimiseerd en dus niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘behavioural targeting’ waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem.

Privacy instellingen van Google Analytics
De cookie van Google Analytics maakt geen of slechts geringe inbreuk op de privacy en valt daarmee volgens de Telecomwetgeving onder de uitzonderingen. Daarnaast zijn de verzamelde gegevens via deze cookie altijd eigendom van allesoverorthopedie.nl en niet van Google omdat het hier een ‘first party cookie’ betreft. Dat wil zeggen dat de cookie van onze website op uw computer altijd ‘allesoverorthopedie.nl’ in de bestandsnaam heeft. Deze cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Google Analytics cookies blijven 6 maanden geldig.

Naast de Telecomwetgeving is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (en per mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming)tevens van toepassing. Het gebruik van Google Analytics door allesoverorthopedie.nl is ook binnen deze wet toegestaan, omdat voldaan wordt aan vier belangrijke voorwaarden.

  • Er is een bewerkersovereenkomst gesloten tussen allesoverorthopedie.nl (Streekziekenhuis Koningin Beatrix) en Google over de Analytics-gegevens.
  • Alle IP-adressen zijn anoniem zodat gegevens nooit te herleiden zijn naar gebruikers.
  • Het Analytics-account van allesoverorthopedie.nl is zo ingesteld dat gegevens delen met Google of anderen niet is toegestaan.
  • De bezoeker wordt duidelijk geïnformeerd over het gebruik van Google Analytics en de mogelijkheid voor een ‘opt-out’ (zie onderstaande alinea).


Opt-out voor Google Analytics

Als u het script (de cookie) van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google privacy statement
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van allesoverorthopedie.nl zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (allesoverorthopedie.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van een bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

YouTube
YouTube biedt de mogelijkheid om video's te embedden en af te spelen op websites. Hierbij worden meestal cookies geplaatst. Deze cookies bevatten informatie waarmee YouTube u als bezoeker zou kunnen identificeren. Indien u de cookies niet accepteert, wordt de video niet weergegeven.

Proclaimer
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix besteedt veel zorg aan de informatie op www.allesoverorthopedie.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn.

Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit graag weten. Gebruik hiervoor het contactformulier op de website. Na binnenkomst van uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig past het Streekziekenhuis Koningin Beatrix de inhoud zo snel mogelijk aan.

Op pagina’s van www.allesoverorthopedie.nl staan links naar andere organisaties en instellingen. Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Wijziging van het Privacy Statement
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.